Home

Lokativ sri jezik

Lokativ - BOSK

Padeži u srom jezik

a) složenice koje imaju samo jedan akcenat i u kojima se prvi deo ne menja, na primer: Beograd (Beograda, Beogradu), goloruk, parobrod, pismonoša, bezdušan, jugozapadni, prepoloviti, izvući; Dativ i lokativ jednine reči mačka je mački, dok je mačaka genitiv množine. (Vidim puno mačaka, a ne Vidim puno mački) Čoveci ili ljudi? Pravilno je ljudi. Lasta ili lasti? Pravilno je lasta. Paukovi ili pauci? Koriste se oba. Nekoliko ili par

v) paralelni delovi rečenice kad su u suprotnosti: Zadatak je težak, ali zanimljiv. Pokloniću tebi a ne Igoru. Nismo letovali na moru, već u planini. Struški rukopis je jedini sačuvani prepis iz 14. veka. Prema vodenim znakovima nastao je u poslednjoj deceniji 14. veka. Struški prepis čini petnaest strana nekadašnje rukopisne knjige. Na ovim stranama, koje je delom uništila vlaga, sačuvano je u celosti ili u delovima ukupno 105 članova Zakonika. Sri Jezik i Književnost » lokativ. NOMINATIV Nominativ je nezavisan padež koji u rečenici može da stoji samostalno. Dobija se na pitanja: ko? šta?. U rečenici u nominativu su subjekat, atribut, apozicija, imenični deo predikata i priloška odredba za način sa veznicima kao i nego. Nominativ uvek stoji bez predloga Sasvim su moguće i ove konstrukcije, od kojih svaka ima posebnu informativnu strukturu (pri čemu ulogu može imati i rečenični akcenat): 7. Književni jezik - Ne znaš da su sva gramatička pravila rezultat jezičkih promena u prošlosti? Nikada se ne zapitaš kako je nastao sri jezik? Kroz modul Književni jezik videćeš da neka gramatička pravila ne moraš da učiš iz knjiga, već možeš sam/a da doneseš zaključak, jer znaš kako se jezik razvijao. 8

Padeži u srom jeziku - Edukacij

Specifična osobina mu je što se upotrebljava samo s prijedlozima. Prijedlozi koji se upotrebljavaju s lokativom jesu: А а  Б б  В в  Г г  Д д  Ђ ђ  Е е  Ж ж  З з  И и  Ј ј  К к  Л л  Љ љ  М м  Н н  Њ њ  О о  П п  Р р  С с  Т т  Ћ ћ  У у  Ф ф  Х х  Ц ц  Ч ч  Џ џ  Ш ш  Koliko zaista poznajemo Sri jezik? (35) Ako niste sigurni u to da li svoj jezik dobro poznajete, uradite ovu anketu i saznajte! :D. Ključne reči: anketa,sri jezik,sri,ne znam,neznam,nedoumice,jezik,pozavanje jezika,da li znam svoj jezik,sri ili srbski,dali ili da li, 1

Lokativ - Sri jezik za 5

Genitiv  je zavisan padež koji označava pripadnost, deo nečega i poticanje. Može biti upotrebljen sa predlogom i bez predloga. Dodavanjem sufiksa -e na osnovu koja završava na k, g, h, c, z, dobivamo palataliziranu alomorfnu osnovu. Npr:

Sri jezik je zvaničan u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori i govori ga oko 12 miliona ljudi.[13] Takođe je manjinski jezik u državama centralne i istočne Evrope.[13] e) rečca naj- u superlativu opisnih prideva, na primer: najlepši, najlakši, najbolji, najjači, najjednostavniji. S crticom između prvog i drugog dela pišu se polusloženice, ako svaki od sastavnih delova čuva svoj akcenat i ako se prvi deo ne menja po padežima. Padež je morfološka kategorija koja u mnogim jezicima izriče različite odnose onoga što riječ znači prema sadržaju rečenice.. Riječ padež u svezi je s osnovom glagola padati i nastala je prevodom latinske riječi casus (padanje).Na taj je način zasnovana i riječ deklinacija (sklanjanje), tj. zamjenjivanje jednog oblika drugim.Na latinskom declinare znači udaljavati se, otklanjati b) odrične zamenice niko, ništa, nikoji, ničiji, nikakav kad se upotrebljavaju s predlogom, na primer: ni za koga, ni sa kim, ni u čijem, ni pred kakvim, ni za kojim; v) rečca li uz glagole u upitnim rečenicama, npr. Hoćeš li doći? Veruješ li mi? Znaš li to? i u upitnim rečenicama sa da, na primer: Da li bi mi pomogla? Da li imaš novca?

Loading, Please Wait!

Godina 863. predstavlja početak slovenske pismenosti i slovenske misije braće Ćirila i Metodija. Na zahtev moravskog kneza Rastislava da mu pošalje učene ljude koji će među Slovenima širiti hrišćanstvo i pismenost, vizantijski car Mihailo za misiju određuje Konstantina Filozofa (Ćirila) i njegovog brata Metodija. Pre polaska u misiju Ćirilo i Metodije su preveli neophodne biblijske knjige sa grčkog na slovenski jezik i zapisali ih pismom glagoljicom.[19] Najčešće se upotrebljava uz glagole, ali i uz neke vrste riječi, kao što su imenice, glagolske imenice i uz neke pridjeve. Ovde treba primetiti da je peći nesvršeni glagol. Njegov svršeni parnjak je ispeći (između ostalih). Tokom starog veka područje naseljeno Slovenima (i gde se govorio praslovenski jezik) obuhvata je oblasti reka Visle, Buga, Dnjepra i Pripjata, što se poklapa sa današnjim prostorima istočne Poljske, južne Belorusije i severozapadne Ukrajine. Osobine srog narodnog jezika koje su uticale na sru redakciju staroslovenskog jezika omogućile su vezu između književnog teksta i čitaoca (slušaoca). Sro čitanje pretvaralo je staroslovenski tekst u sri. Leksika je u dugom vremnskom periodu predstavljala drugi pravac posrbljivanja staroslovenskog. Zbog ovoga sra redakcija staroslovenskog i pored toga što nije bila govorni jezik smatrana je za svoj a ne za strani jezik. Odnos prema drugim redakcijama staroslovenskog bio je kao prema drugim jezicima s tim što je stepen razumevanja varirao. Različite ortografije staroslovenskog bile su na različitom stupnju bliskosti sa srom narodnom jezičkom sredinom. Najstarija sra pravopisna škola zetsko-humska koja je bila mnogo bliža staroslovenskom pravopisu od raške pravopisne škole preovlađujuće u sroj književnosti 13. i 14. veka. Raška ortografija bila je dosta bliska sroj jezičkoj sredini i sve kasnije ortografske škole su težile ka višem stupnju uopštavanja (resavska škola u Srbiji i jevtimijevska u Bugarskoj). Ove uopštavajuće tendencije nisu preovladale u sroj književnosti već je paralelno postojala tradicija raškog pisanja. Staroslovenski jezik omogućio je uključivanje sre kulture u opšta kulturna kretanja istočnopravoslavnog sveta u srednjem veku.

b) između grupa reči koje se razlikuju po srodnosti, na primer: Na put ću poneti: odeću, obuću, kišobran, higijenski pribor; knjige, sveske, pribor za pisanje; društvene igre, fudbal i reket za stoni tenis. Zvučni suglasnici B, G, D, Đ, Z, Ž, Dž postaju bezvučni suglasnici P, K, T, Ć, S, Š, Č i obratno. Bezvučni suglasnici F, H i C nemaju zvučne parnjake, ali zvučni suglasnici prelaze u bezvučne kada se nađu ispred njih. g) rečca ne uz imenice i prideve s kojima srasta u složenice, na primer: - neznanje, nečovek, nezahvalnost, neznalica, nebriga, neprijatelj; - nepoznat, neprirodan, nezreo, nepismen, nevelik, nevidljiv; Sri jezik i književnost. Lokativ 10m. Lekcija 5.9. Razlike između padeža. Padežna sinonimija 10m. Pravopis 0/4. Lekcija 6.1. Pisanje velikog i malog slova 30m. Lekcija 6.2. Spojeno i odvojeno pisanje reči 30m. Lekcija 6.3

Narodni jezik i reforma

đ) složeni prilozi kao: malopre, pokadšto, gdekad, gdegde, najednom, napamet, otprilike, sneruke i predlozi: povrh, namesto, ukraj, uoči, podno; SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST _____ _____ _____ info@superskola.rs www.superskola.rs 7. RAZRED Gramatika: 42. Padeži - mesna značenja 43. Pojam aktiva i pasiva 44. Kongruencija prideva i glagola sa imenicama 45. Pisanje čestitke, pozivnice, zahvalnice, imejl poruke 46. Naporedni odnosi među rečeničnim članovima 47 Sri jezik ima sedam padeža u jednini i množini: 1, NOMINATIV - Ko? Šta? Ko? (za imenice koje označavaju osobe), Šta? (za ostale imenice) * Lokativ je zavisan padež koji označava mesto (na kojem se nešto nalazi), nepravi objekat (o kojem se nešto govori),.

Razvoj od 9. do 14. veka

Navedeni oblici mogu biti u aktivu, kako su već prethodno prikazani, ili u pasivu. Oblici pasiva se grade od trpnog glagolskog prideva i oblika pomoćnog glagola jesam. četiri oblika prošlog vremena: aorist — (ja) pekoh, imperfekat — (ja) pecijah, perfekat — (ja) sam pekao/pekla i pekao/pekla sam, pluskvamperfekat — (ja) sam bio pekao i bio sam pekao ili ređe (ja) bejah pekao U imenica a-sklonidbe (muški rod) u hrvatskome standardnom jeziku postoje dva fleksijska sufiksa u vokativu; sufiks -e koji dolazi na nepalatalnu osnovu i sufiks -u koji dolazi na palatalni završetak. Npr: Sri jezik je jedan od slovenskih jezika iz porodice indoevroih jezika. Prvi pisani spomenici u sroj redakciji staroslovenskog jezika potiču iz 11. i 12. veka. Sri jezik je standardni jezik u službenoj upotrebi u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a u upotrebi je i u drugim zemljama gde žive Srbi, među ostalima i u Crnoj Gori, Hrvatskoj i Republici Makedoniji Peti razred Osnovna SkolaMatematika za Peti Razred Sri za peti razred Skupovi za Peti razred Geometrija peti razred Padezi peti razre

Hrvatski jezik 5.r.- Poruke teksta, Dativ i lokativ - YouTub

 1. v) skraćenice preuzete iz stranih jezika pišu se kako se izgovaraju i menjaju se po padežima, npr.: Uneskova pomoć zemljama u razvoju je dragocena. Pomoć u hrani i lekovima je stigla od Unicefa.
 2. Sri jezik spada u grupu fleksivnih jezika. Sačuvao je mnoštvo oblika, slično latinskom jeziku, zbog čega može biti težak za učenje. Ova karakteristika je odraz jezičkog konzervativizma.
 3. Književni jezik stare sre književnosti nije bio i narodni jezik. To znači da je u sroj srednjovekovnoj kulturi bila prisutna diglosija (dvojezičnost). Osobine narodnog jezika prodirale su u pisane kroz izvesna fonetska i ređe morfološka odstupanja u knjiženvom jeziku. Staroslovenski jezik Ćirila i Metodija nije bio govorni jezik nijedne slovenske grupe. Taj novi jezik imao je dvostruki cilj — približavanje Slovenima hrišćanskih sakralnih tekstova a sa druge strane približavanje Slovena hrišćanskoj kulturi i duhovnosti. Sa ovim ciljevima staroslovenski jezik je građen na strukturalnim osnovama koine jezika tako da je raspolago ogromnim izražajnim sredstvima.
 4. Može biti disimilacija dva identična suglasnika koji se nalaze jedan pored drugog, ili dva različita suglasnika.
 5. z) umetnute rečenice na primer: U mom selu, koje je jedno od najuspešnijih u voćarstu, gotovo svi gaje maline.;
 6. Page 3 of 3 - Lokativ? - posted in Lingvistika: QUOTE(amelija @ 30 May 2006, 15:59)ne, nego samo i jedino da lokativ u srom nije potreban jer je to u sustini i zapravo dativubedjivaces me da je 'govoriti ameliji' i 'govoriti o ameliji' jedno te isto?ne mora se odredjivati po smislu ako se postavi jasan sistem glede gradnje reci. kada matica ili anus proizvedu tabele sa nastavcima uz.
 7. Zagradom se u rečenici odvaja ono što se dodaje radi objašnjenja prethodne reči ili dela rečenice, na primer: Interpunkcija (rečenični znaci) doprinosi jasnijem izražavanju. Imenske reči (imenice, pridevi, zamenice i brojevi) menjaju se po padežima. Za vreme Prvog svetskog rata (1914 - 1918) vladale su nestašice hrane, odeće i lekova.

U starim se spisima ovaj jezik nazivao jednostavno slovenskim (slov ѣ n ь sk ъ). U 5. glavi Žitija Metodijeva vizantijski car Mihajlo III govori Ćirilu i Metodiju da su oni iz Soluna, a da Solunjani vьsi čisto slovѣnьskы besѣduюtъ.U 15. glavi piše da je Metodije preveo knjige otъ grьčьska яzыka vъ slovѣnьskъ, a u 17. da Metodijevi učenici posle njegove smrti. Instrumental  je zavisan padež kojim se kazuje društvo, oruđe ili sredstvo vršenja radnje. Ukoliko kazuje društvo upotrebljava se sa predlozima s, sa; ako kazuje sredstvo ili oruđe, upotrebljava se bez predloga.I Skraćenice koje nastaju skraćivanjem reči. U čitanju se izgovaraju potpuno, kao da nisu skraćene. I one se međusobno razlikuju, a najčešće se upotrebljavaju sledeće:

Lokativ - Wikipedi

Dativ je zavisan padež koji označava namenu, pravac ili cilj kretanja. Dobija se na pitanje KOME? (za imenice koje označavaju osobe) ili ČEMU Rukopis je 1845. godine pronašao u Strugi (danas u Severnoj Makedoniji) ruski slavista Viktor Ivanovič Grigorovič. Posle njegove smrti 1876. poveren je na čuvanje Rumjancovskom muzeju u Moskvi. Danas se čuva u ruskoj Državnoj biblioteci u Moskvi. Naziv Struški prepis dao mu je Valtazar Bogišić. Blog cije su teme: recepti, ruski jezik, pletenje, tutorijali, blog. DIY, slikanje na staklu, putovanja, stil, moja basta, dom Dobro dosli

Lokativ. Poslednji ali ne i najmanje važan padež u srom jeziku. Na latinskom locus znači mesto. Pitanje- najpre ono logično gde, a i o kome, čemu. Pročitaj: Sri jezik i savremena lingvistik v) prisvojni prodevi izvedeni od naziva mesta ako se sastoje od dve akcentovane reči, npr. gornjomilanovački (prema Gornji Milanovac), južnoamerički (prema Južna Amerika), krivopalanački (prema Kriva Palanka);

Dativ - Opšte obrazovanj

Sklonidba se odnosi na cijelu strukturu. Tako nije samo atribut u vokativu, nego i imenica na kojeg se odnosi: b) neke postaju reči pa se čitaju kao skraćenice i menjaju po padežima, npr.: Bila sam u SAD-u. Iz SAD-a sam donela kompakt diskove sa operskom muzikom. i) imena ulica i trgova: Studentski Trg, Železnička ulica, Beogradska ulica; ako se sastoje iz više reči samo se prva reč piše velikim slovom a ostale malim slovom izuzev vlastitih imena: Predlozi: iz, sa, od, kod, pored, kraj, blizu, ispred, ispod, iznad, iza, pre, posle, uoči, zbog, radim uprkos, umesto, osim.

đ) imena stanovnika gradova, krajeva, zemalja, država, kontinenata: Novosađanin, Piroćanac, Nišlija, Bačvanin, Jugosloven, Evropljanin, Australijanac; Upotreba akcenata u srom jeziku pokazuje jake regionalne karakteristike. U Beogradu, području oko Kolubare i severozapadnoj Crnoj Gori akcenti su neutralizovani, odnosno manje izraženi u govoru. U okolini Užica i Hercegovini akcenti su jače naglašeni. U nekim krajevima i nekim jezičkim situacijama, izgubljena je razlika između kratkih akcenata uzlazne i silazne intonacije[23]. U srom jeziku, akcenat je pokretan, uz jedno ograničenje: akcenat ne može biti na poslednjem slogu višesložnih reči (ovo predstavlja teškoću pri prenosu reči iz nekih jezika, recimo francuskog). Sri jezik je trohejski po prirodi, naime oko 80% reči ima naglasak na neparnom slogu.

ž) imena kontinenata, država, naseljenih krajeva i mesta (sve reči u njima osim veznika i priloga): b) Dve tačke se kao pravopisni znak pišu: - između brojeva ili slova kojima se iskazuje neki odnos i čitaju se "prema". Na primer: Rezultat utakmice je 2:1 u korist "Crvene Zvezde". Korenski samoglasnik se smenjuje o:i:a u rečima ploviti - plivati - poplaviti. Srednji rod, nastavak -e u nominativu jednine, Gde u zavisnim padežima osnova, osim u akuzativu i vokativu jednine, čini taj oblik (nominativa jednine) proširen suglasnicima n i t. Kao poslednja osobina postojanja praslovenskog jezika smatra se gubitak „slabog jera (Ъ)“, koji se u različitim područjima dogodio negde između 10. i 12. veka. U ovo vreme pojavljuju se i prvi pisani izvori, u kojima se očitava pojava značajnih razlika. To je dovelo do pojave tzv. „redakcija“, od kojih su nastali današnji slovenski jezici.

LOKATIV - Gramatika - Poducavanj

Sri jezik — Vikipedija, slobodna enciklopedij

Promena imenica po broju. Skoro svakom imenicom (*postoje izuzeci) možemo imenovati jedan pojam ili skup pojmova.Ukoliko imenujemo samo jedan pojam (devojčica) onda je ta imenica u jednini.Ako, ipak, pričamo o više pojmova (deset devojčica), onda je ta imenica u množini.. Osobina imenice da promenom imenuje jedan ili više pojmova naziva se njenim GRAMATIČKIM BROJEM Lokativ. Lokativ je zavisan padež koji označava mesto na kome se nešto nalazi ili na kome se vrši radnja. Može da znači i objekat o kome se govori. Po obliku jednak je sa dativom, ali dativ označava kretanje, a lokativ mirovanje. Dativ se može upotrebljavati i bez predloga, dok se lokativ uvek upotrebljava sa predlozima (1.1-8) padež jednina množina; nominativ: jezik: jezici genitiv: jezika: jezici dativ: jeziku: jezicima akuzativ: jezik: jezike vokativ: jeziče: jezici lokativ: jezik 4) nepravi objekat - tu službu u rečenici lokativ ostvaruje posle glagola koji označavaju govorne i misaone procese: • Često razmišljam o njoj. • Razgovaraju o projektu. Naziv lokativ preuzeli smo iz latinskog jezika, u kojem on glasi locativus g) Crta se kao pravopisni znak upotrebljava: - između brojeva umesto predloga do, npr.: Kupi 10 - 15 kilograma krompira. Ivo Andrić (1892 - 1975) je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Ako se ispred prvog broja nalazi predlog od, crtu ne treba pisati već ispisati i predlog do; na primer: Prvi svetski rat je trajao od 1914. do 1918. godine. - između naziva gradova i drugih mesta da bi se označio pravac kretanja, na primer: Put Beograd - Niš ima veliki privredni značaj. - između dva ili više imena kojima se označavaju tako tesno vezani pojmovi da oni čine jedan pojam.: Utakmica "Crvena Zvezda" - "Partizan" je uvek najznačajnija utakmica koja se igra.

Vokativ - Wikipedij

 1. Lokativ. Knjiga iz istorije leži na stolu. Deca se igraju u dvorištu. Pokazao mi je dokaze o krađi. Prepoznao sam ga po koraku. Farmacija je pri medicini. Avion je nestao u oblaku. Marko često priča o njemu. Uvek imaj knjigu pri ruci. Novac čuvam u kasici
 2. Akuzativ je četvrti padež u srom jeziku i odgovara na pitanje Koga? i Šta?, i zavisi od glagola, prideva i predloga.Pojavljuje se i u većini drugih slovenskih jezika gde ima sličnu funkciju, a ponegde i oblik. Akuzativ je padež koji označava da glagolska radnja potpuno obuhvata neki predmet. Upotreba akuzativa [uredi | uredi izvor]. akuzativ bez predloga u rečenici j
 3. ISPITNI KATALOG ZA EKSTERNU MATURU U ŠKOLSKOJ 2012/2013. GODINI BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Stručni tim za bosanski, hrvatski, sri jezik i književnost: Esma Sarajlić Fadila Mešanović Niđara Maglajlija Suvada Muftić Elbisa Zečević februar, 2013. godine Sadržaj 1
 4. Izdavanjem Gorskog vijenca, dokazano je da se i najveća filozofska dela mogu pisati čistim srim narodnim jezikom.

Padezi - Vesela škola-nauči šta želi

 1. Najstariji sačuvani pisani spomenici, sa kraja XII veka, svedoče o tome da je proces formiranja sre redakcije već bio završen. Pored sroslovenskog, u upotrebi je tokom ovog perioda bio i narodni jezik (stručno nazvan starosri jezik), koji se mahom javlja u pismima i pravnim dokumentima, a ponekad i u književnim delima. Najstariji sačuvani spomenik pisan narodnim jezikom je povelja bana Kulina(1180—1204) upućeno Dubrovčanima, iz 1189. godine.
 2. Dušanov zakonik (u starim prepisima se naziva Zakon blagovjernago cara Stefana) je, uz Zakonopravilo Svetog Save, najvažniji zakon srednjovekovne Srbije. Donet je na saboru vlastele i crkvenih velikodostojnika, održanom na Vaznesenje Gospodnje, 21. maja 1349. godine u Skoplju, i dopunjen je na saboru održanom 31. avgusta 1354. godine u Seru. Zakon je usvojen sa ciljem da se sra država uredi propisima koji bi važili za celo carstvo i podjednako za sve podanike. Danas je poznato da postoji 24 prepisa Dušanovog zakonika.
 3. Praslovenski jezik se verovatno pojavio negde između 1500. i 1000. p. n. e. u južnoj polovini područja prabaltoslovenskog jezika. Ovo je zaključeno na osnovu toga što su u današnjim slovenskim jezicima dobro očuvane reči za unutrašnje vode (koje su ovde najvažniji element predela) u odnosu na druge toponime. Slično tome, reči za biljke i životinje koje naseljavaju ovo područje takođe imaju veliki nivo sličnosti u većini živih slovenskih jezika . Na datom području nađeno je mnogo arheoloških lokaliteta, što govori o postojanju praistorijskih kultura.
 4. ž) uzvici isto nisu sastavni delovi rečenice, pa se odvajaju zarezom: Uh, što je hladno! Oh, što me boli zub! O, stigla si?!;
 5. Na kraju upitnih rečenica stavlja se upitnik, a iza uzvičnih rečenica, kao i iza manjih govornih jedinica koje se izgovaraju u uzbuđenju, povišenim glasom, stavlja se uzvičnik, na primer: Kako si? Šta radiš? Uh, što sam gladna! Ne viči! Požar! Kada se pitanje izgovara povišenim glasom iza njega se stavljaju i upitnik i uzvičnik; npr. On položio?! Ne daš?!
 6. Sra srednjovekovna književnost nastavila je da živi kroz čitav 16. i 17. vek. U poslednja dva veka svog postojanja ona nije izlazila izokvira tradicionalnih žanrova i srednjovekovne poetike. Najčešći vid književnog stvaralaštva u ovom periodu je prepisivanje a samostalno stvaralaštvo je mnogo ređe. Stagnacija u književnom razvoju u odnosu na evroe književne tokove bila je posledica teških političkih prilika u kojima se sri narod našao.

Peti Razred: Sri - Padeži - Vežba za Kontroln

Imenička promena (deklinacija) je slična onoj u ruskom jeziku, a znatno bogatija od one u bugarskom, koji je vremenom izgubio njen veći deo. Po promeni glagola (konjugacija) i bogatstvu vremena sri je kompleksniji od ruskog, a sličniji bugarskom jeziku. Naime, bugarski i ruski jezik stoje na dva ekstrema jezičke evolucije u slovenskoj gramatici, tako da je sri jezik negde između njih. Lokativ uz imenice (ova upotreba nije naročito raširena) ima atributsku službu, a priloškoodredbeno značenje (U sobu uđe čovjek u crnom odijelu). Što se tiče padežnog sistema ne razlikuje se lokativ od akuzativa. Za standardni sri jezik u infinitivu je uobičajeno koristiti nastavak - ti (pevati, pisati), dok se u ovom dijalektu koristi krnji infinitiv - t (pjevat, pisat)

Starovekovna i srednjovekovna književnost

Kada se zvučni i bezvučni suglasnik nađu jedan uz drugi (obično dodavanjem sufiksa), prvi suglasnik se često prilagođava drugom po zvučnosti. Ova pojava se naziva i jednačenje suglasnika po zvučnosti. Jedan od najznačajnijih istorijskih primera starovekovne sre književnosti jeste Miroslavljevo jevanđelje. Miroslavljevo jevanđelje je kodeks, odnosno rukopisna knjiga. To je najznačajniji ćirilički spomenik sre i južnoslovenske, odnosno sro-slovenske pismenosti iz 12. veka. Naziv Miroslavljevo jevanđelje potiče s kraja 19. veka, kada je taj naziv ovom rukopisu dao Stojan Novaković, tadašnji upravnik Narodne biblioteke u Beogradu. Radi se zapravo o prevodu grčkog jevanđelistara carigradske crkve Svete Sofije. Prepisano je sa predloška koji vodi poreklo od makedonskih glagoljskih jevanđelja. Miroslavljevo jevanđelje pokazuje razvijen sistem knjižnog ukrasa, zasnovan na zapadnjačkoj i vizantijskoj tradiciji. Stil minijatura u osnovi je romanički, a sadrži i vizantijske uticaje. U njemu su zastupljeni inicijali karakteristični za romaničku minijaturu, često poreklom iz ostrvske (insularne) i pre—karolinške umetnosti, kao i jednostavniji inicijali vizantijskog porekla. Ovo delo zapravo predstavlja jedno od najvažnijih svedočanstava o tadašnjim umetničkim uticajima Zapada na Istok i obratno. v) nastavak pisma iza naslova ako se pismo nastavlja u novom redu, i to bez obzira da li se iza naslova stavlja zarez ili uzvičnik: Draga mama, Tvoje pismo sam primila tek juče iako... ili Draga Ljiljo! Molim te, nemoj se ljutiti što se retko javljam... Velikim početnim slovom pišu se zamenice Vi i Vaš iz poštovanja prema osobi kojoj se piše: Dragi nastavniče, Javljamo Vam se odmah po dolasku u letovalište. Na putu smo se držali Vaših preporuka...

Neki suglasnici na kraju imenice ili na kraju glagolske osnove mogu da se promene pod uticajem prvog samoglasnika u sufiksu. Ta pojava se naziva regresivna alternacija. Ovo su najčešći slučajevi: Iz perioda poslednjih godina Sre despotovine i prvih godina turske vlasti izdvaja se delo Konstantina Mihailovića iz Ostrovice kraj Novog Brda koji je napisao Janičarove uspomene. Zarobljen je prilikom turske opsade Novog Brda 1455. a potom je kao janičar učestvovao u nizu pohoda Mehmeda II Osvajača. Godine 1465. zarobila ga je ugarska vojska prilikom ospade Zvečaja u Bosni. U Ugarskoj je oslobođen pa je stupio u službu Stefana i Dmitra Jakšića a zatim despota Jovana Brankovića. Svoje Uspomene napisao je kao istorijsko-politički memorandum namenjen poljskom kralju Janu Olbrahtu i možda ugarskom kralju Vladislavu II. Tekst uspomena na srom jeziku nije sačuvan već samo niz poljskih prepisa. Tendencija dela je izrazito prohrišćanska i prosra. U njima je detaljno iznet program hrišćanskog, evroog rata protiv Turaka. Delo donosi niz podataka o turskim običajima, veri, ratnoj veštini i karakteru dok je u istorijskim podacima prilično nepouzdan. Kod Konstantina je primetan smisao za tragično i eo u čemu se oseća uticaj narodne književnosti. Narodna i visokacrkvena književnost paralelno su se razvijale, međusobno utičući jedna na drugu. Kod njih su često bila prisutna različita tumačenja istih događaja ali su imale isti cilj — negovanje istorijske svesti i uspomene na sre vladare. Ovo bogatstvo nije tako primetno u govornom, koliko u pisanom jeziku. Neki oblici vremena su zastareli, tako da se znanje o pravilnim oblicima stiče samo obrazovanjem, na primer imperfekat, koji se skoro isključivo sreće u književnosti. Druga vremena su nestala iz ostalih slovenskih jezika, poput aorista, koji se u srom i dalje koristi. b) kad se želi nešto istaći, ili naglasiti suprotnost, neočekivanost; na primer: Pođem ja, kad - nigde nikog. Sve sam naučila, sve znam - ne vredi, zbunila sam se.

k) nazivi ustanova, preduzeća, društava: Matica sra, Osnovna škola "Mladost", Vojvođanska banka, Beogradsko dramsko pozorište, Sro pevačko društvo, Sportsko društvo "Partizan", Medicinski fakultet u Beogradu, Organizacija ujedinjenih nacija; Vuk je reformisao sri književni jezik i obradio sru ćirilicu prateći stroge fonetske principe modela Johana Kristofa Adelunga. Karadžićeva reforma osavremenila je i udaljila sri književni jezik od srog i crkvenoslovenskog jezika, i udaljila delovanje crkve, i time odradio standardizaciju narodnog jezika. Karadžić je, zajedno sa Đurom Daničićem, bio glavni sri potpisnik Bečkog književnog dogovora 1850. godine, koji je, ohrabljen od tadašnjih austrijskih vlasti, postavio temelje srom jeziku, koji u različitim oblicima danas govore Srbi u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Karadžić je preveo Novi zavjet na sri, a prevod je objavljen 1868. godine. Borba za hrvatski jezik - Lokativ - hrvatski za strance - Borba za hrvatski jezik - Hrvatski jezik - Hrvatski velikani: Slava Raškaj - slikarica - Vrste riječ Staroslovenski jezik (stsl. slovѣnьskъ ѩzъıkъ; nazivan i crkvenoslovenski, starocrkvenoslovenski jezik) je prvi pisani slovenski jezik, kodifikovan na osnovu govora makedonskih Slovena iz okoline Soluna, u IX veku. Staroslovenska pisma bila su glagoljica i ćirilica. Genitivni znak se upotrebljava u genitivu množine. Na taj način razlikujemo oblik genitiva jednine od genitiva množine: Iz primerā vidimo da je naš zaključak tačan. U ovom slučaju reč primera je u genitivu množine, a to znamo zahvaljujući genitivnom znaku.

l) nazivi knjiga, časopisa, novina, književnih dela: Opšta enciklopedija, Naš jezik, Borba, Na Drini ćuprija, Svet kompjutera; lj) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ov, -ev, -in: Markov, Milošev, Marin, Bosančeva, Beograđankina, Jugoslovenov. Matično pismo srog jezika jeste azbuka[14] reformisana od strane Vuka Karadžića[15] dok je u upotrebi i hrvatska azbuka takođe poznata kao Gajica.[16] d) rečenice u inverziji (kad se zavisna rečenica nalazi ispred glavne), na primer: Kad se spremim, pozvaću te telefonom. Ako možeš, pomozi mi. Iako sam znala, nisam odgovorila na sva pitanja.; a) Umesto prvog dela navodnika u dijalogu i to u štamšanim tekstovima, a drugi deo se izostavlja; i na kraju upravnog govora se piše crta ako se rečenica nastavlja i objašnjava nešto o upravnom govoru; na primer: 5: 22 - 24 5: 22 - 24 4: 19 - 21 4: 19 - 2

Video: Padeži u nemačkom jeziku - kako ih najlakše odrediti Kraf

Osnovno značenje ovog padeža jest označavanje mjesta, ali i značenje daljeg objekta i priloškoodredbeno značenje. Po najverovatnijoj naučnoj pretpostavci, Kurganskoj pretpostavci , koja se zasniva na poređenju današnjih jezika, svi baltoslovenski jezici su nastali od prabaltoslovenskog jezika, koji je, opet, nastao od istočnog ogranka praindoevroog jezika na stepama Ponta (poznat i kao Satemski). Prabaltoslovenski jezik je verovatno postojao od 3. do 1. milenijuma p. n. e. Dati jezik bio je blizak indoiranskom jeziku i pragermanskom jeziku. Stari Sloveni su prvo govorili praslovenskim jezikom. Prapostojbina Slovena prostirala se između reka Visle, Odre i Labe. Slovenski jezici se dele u tri velike grupe: Jedna od čestih nedoumica jeste - da li je ispravno reći napolje ili napolju. Napolje je prilog koji se upotrebljava uz glagole kretanja i opažanja i znači - izvan određenog prostora, van kuće, u dvorište, na ulicu, izvan sredine u kojoj se neko nalazi i sl.. Reći ćemo: Idem (glagol kretanja) napolje, a ne: Idem napolju Slovenski (sloveščina) danas govori oko 2,2 milijuna ljudi kao materinji jezik, od kojih većina živi u Republici Sloveniji, gdje je i službeni jezik. U Sloveniji oko 90% stanovništva govori slovenski. Uz slovenski postoje manjine koje pričaju sri ili hrvatski

Fonološke glasovne promene

Veliki značaj imala je i pojava štamparija u sroj sredini krajem 15. veka. Prvu sru štampariju osnovao je Đorđe Crnojević na Cetinju 1493. godine. Prva knjiga Oktoih prvoglasnik štampana je 1493/94. godine. Cetinjska štamparija brzo je zamrla ali je štampanje srih knjiga nastavljeno radom Božidara Vukovića u Veneciji, braće Ljubovića u Goraždu i u nizu malih manstirskih štamparija. Osnivači prvih srih štamparija imali su i sami književnih sklonosti. Polemika između Karadžića i Hadžića je trajala skoro deceniju, a Karadžić je odneo pobedu tek 1847.

žaba – Wiktionary

Lokativ - Wikipedij

Padeži - Srednje škole Edukacij

Dijalekti srog jezika - Štokavsko narečj

„Zrelo doba“ prabaltoslovenskog jezika vezuje se za razdoblje 1500-1300. p. n. e.. Posle toga se dati jezik raspao na dva zasebna jezika: prabaltički i praslovenski jezik. Since the number of learners is getting bigger and bigger, I need to post more exercises for you! These case exercises are focused only on the A1/A2 level because most of my students are at this level, but I also notice that those at B1/B2 still have some doubts

imperativ, koji postoji samo za 2. lice jednine, i 1. i 2. lice množine — (ti) peci, (mi) pecimo, (vi) pecite. Sri jezik: gramatika, književnost Lokativ je primarno padež mjsta, jer je njegovo osnovno značenje obilježavanje mjesta vršenja cijele glagolske radnje. Lokativ je jedini padež u srom jeziku koji se ne može upotrijebiti bez prijedloga. Prijedlozi koji se upotrebljavaju uz lokativ su: u, na, o, po, pri, prema i o.. Kod brojeva između 2 i 4, ne koristi se oblik plurala, već oblik paukala. Svi brojevi veći od 4 koriste oblik plurala kombinovanog sa genitivom. Oblik paukala se zadržao iz vremena kada je sri jezik još imao oblik duala, (koji danas još postoji u slovenačkom jeziku). Zenit praslovenskog jezika vezuje se za razdoblje 5. i 6. veka, kada se on naglo širi sa seobama slovenskog stanovništva na zapad, jug, istok i sever. Istovremeno počinje izdvajanje pojedinih dijalekata. I pored toga, veruje se da je u 8. veku isti jezik govoren od Soluna na jugu do Velikog Novgoroda na severu. Za dva veka jezičko područje praslovenskog jezika prošireno je nekoliko puta. Ovako brzo širenje praslovenskog jezika (i slovenskog življa) i danas je zagonetka.

Uz ablativni genitiv stoje predlozi: iz, od, sa, zbog, itd. Moguć je i predlog U, zapaža se u starijim oblicima, kada označava pripadnost: „U Milice duge trepavice.“Dijalekti u srom jeziku su podeljeni u dve grupe, u grupu ekavskog i u grupi ijekavskog izgovora. Crkvenoslovenski jezik (crksl. slavénskїй ѧ҆zы́kъ; poznat i kao novocrkvenoslovenski jezik) je liturgijski jezik u slovenskim pravoslavnim crkvama. Crkvenoslovenski se počeo upotrebljavati nakon misija Ćirila i Metodija i sve do modernog doba je bio najvažniji slovenski književni jezik. Jezik u onom obliku u kojem je stvoren za vreme Ćirila i Metodija naziva se kanonski crkvenoslovenski jezik. b) sibilarizacija — promena suglasnika K, G i H u C, Z i S (ispred I). Ranije se ova promena u sroj filologiji nazivala druga palatalizacija. Sajt koji omogućava gledanje video predavanja svima koji žele da nauče ili prošire svoja znanja iz: matematike, hemije, fizike, filozofije, logike, informatike, nemačkog jezika, srog jezika i književnosti, latinskog jezika..

Glas A se pojavljuje u nekim oblicima imenica i prideva, a nestaje u nekim drugim oblicima istih tih reči: pas / psa (genitiv), dobar / dobra (muški/ženski rod). b) ispred navođenja tuđih reči (upravnog govora); npr. Rekao nam je doslovno: "Novac za ekskurziju je obezbeđen". Dativ je zavisan padež koji označava namenu, pravac ili cilj kretanja. Dobija se na pitanje KOME? (za imenice koje označavaju osobe) ili ČEMU? (za ostale imenice). Upotrebljava se sa predlozima ili bez njih, podjednako. Najčešći predlozi koji se upotrebljavaju uz dativ jesu: ka, nasuprot, prema, uprkos. a) rečca ne u odričnim oblicima glagola, na primer: ne znam, ne veruju, ne dolazimo, ne pitaj, ne može; izuzetak su odrični glagoli neću, nemam, nemoj, nisam;

sri jezik – Wiktionary

a) iza reči kojima se najavljuje nabrajanje, a ispred onoga što se nabraja, na primer: Na pijaci kupi: sira, jaja, kajmaka, mesa, salate i luka.; U sroj kulturi i književnosti nakon pada Smedereva 1459. preovlađivala su eshatološka shvatanja koja su u teškoj političkoj situaciji pronalazila predskazanje za kraj sveta. Bez obzira na ovo sra književnost nakon pada Despotovine nastojala je da objasni zbivanja i prevaziđe tragediju isticanjem onih vrednsoti kojima je vizantijska i pravoslavna civilizacija težila kao prema opštim vrednositma.

Tačka se ne piše iza rednih brojeva napisanih araim brojkama kada se iza njih nađe drugi pravopisni znak (zarez, zagrada, crta ili koji drugi); npr: O tome ćete naći informacije na 119, 120, 121 i 122. strani. Na nekim spratovima (2, 4. i 5) su pokvarene električne instalacije. Na 10-15. kilometru ćeš ugledati planinarski znak. a) neke se čitaju potpuno kao da su svi delivi reči napisani, a pišu se bez tačke, npr.: VPŠ - Viša poslovna škola UN - Ujedinjene nacije PTT - Pošta, telefon, telegraf Slova ć i dž preuzima iz starih rukopisa, ideju za glas đ mu daje Lukijan Mušicki, a glas j preuzima iz latinice. Sri jezik V razred Lekcija Padeži/Lokativ. Shtreber. 72 views · April 6. 0:44. Sri jezik V razred Lekcija Padeži/Instumental. Shtreber. 150 views · April 4. 0:12. Sri jezik V razred Lekcija Padeži/Vokativ. Shtreber. 121 views · April 3. 0:31. Shtreber: Sri jezik V razred Lekcija Padeži/Akuzativ

U imenske reči spadaju: imenice, zamenice, pridevi, brojevi. Imenske reči imaju sledeće gramatičke kategorije: rod, broj i padež. Glagoli se menjaju kroz lica, brojeve i glagolske oblike i promena glagola se naziva konjugacija. Sri Jezik za osnovce. Naslovna; Testovi. Gramatika > Sastavi. Književnost. Reč je skup glasova ili samo jedan glas koji ima neko značenje. Rečima najčešće saopštavamo svoje misli, osećanja i obaveštenja. Lokativ Lokativ je zavisan padež koji označava mesto na kome se nešto nalazi i objekat o kome se govori Sra deklinacija poznaje gramatičke kategorije roda, broja i padeža. Razlikuju se tri roda (muški, ženski, srednji), tri broja (jednina, množina, paukal) i sedam padeža (nominativ, genitiv, dativ, akuzativ, vokativ, instrumental, lokativ).

Sra – Wiktionary

Povijesno, vokativ je postojao u indoeuroom sustavu padeža i postojao je u latinskom, sanskrtu i starogrčkom jeziku. Iako je izgubljen u mnogim suvremenim jezicima, neki su ga sačuvali, npr. grčki jezik i slavenski jezici, suvremeni keltski jezici i među romanskim samo rumunjski. Akcenat se najčešće zapisuje samo u lingvističkim priručnicima i rečnicima, mada je obeležavanje preporučljivo u slučajevima kada doprinosi jasnoći teksta. Primer: ja sam sâm. Pogrešna upotreba akcenta može da dovede do nesporazuma u govornom jeziku. Vukova reforma srog jezika i standardizacija sre ćirilice zvanično je priznata 1868. godine, četiri godine nakon njegove smrti.

U Beograđanki ili u Beograđanci - Jezičke nedoumice

Bosanski jezik ima sedam padeža jednine i množine. Prvi padež kazuje ime bića ili predmeta. On najčešće u rečenici vrši službu subjekta. Adnan pjeva. Drugi padež označava pripadnost, dio nečega, odvajanje. Sveska moje sestre, komad torte. Lokativ (O) kome, (o) čemu Mjesto Imenice se mijenjaju u jednini i množini Lokativ je sedmi padež u deklinacijskoj paradigmi u bosanskom, srom i crnogorskom jeziku (u hrvatskom je šesti). Odgovara na pitanja gdje?, o kome/čemu? To je padež mjesta (lokacije) i spada u zavisne padeže. Milica je putovala sa drugaricama. Išle su u Italiju.Iako ranije nisu bile u Italiji, čule su dosta lepih stvari o toj zemlji.Želele su da posete Veronu, Firencu, Veneciju i mnoge druge gradove.Spremale su se dugo, praveći plan gde će ići. Tog jutra, kada su krenule prema Italiji, bile su sigurne da će se lepo provesti.. U tekstu uočavamo niz imenskih reči j) Genitivni znak se stavlja na krajnji vokal genitiva množine kad je potrebno označiti razliku ovoga oblika od drugih, najčešće genitiva jednine iste zamenice. Na primer: Iz primerâ možete zaključiti o toj pojavi. Znači, genitivnim znakom je naznačeno da je to genitiv množine, odnosno da se iz više primera može zaključiti, a ne samo iz jednog. U srom jeziku postoje dva zvanična izgovora: ekavica, ijekavica i nezvanična ikavica. Ekavski izgovor je najviše prisutan u Srbiji i njega karakteriše zamena glasa jata sa glasom e. Ijekavski izgovor je prisutan u jugo- istočnom delu Srbije, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i u njemu nema zamena glasa jata. Ikavski izgovor je prisutan na severu Srbije, u istočnoj i centralnoj Bosni i njega karakteriše zamena glasa jata sa glasom i.[21]

Osim priloškoodredbene službe, uz glagole govorenja i mišljenja ima funkciju daljeg objekta (misliti o majci, pričati o događajima, zahvaliti se na pozivu). Lokativ u rečenici vrlo često ima ulogu takozvanog nepravog objekta . Između ostalih, uz lokativ se koriste sledeći predlozi: o, u, pri, na i drugi. Primeri za reči u lokativu su: Moja sestra je sada u Americi. Prepoznala sam je po smehu. Mama i danas često priča o svojoj najboljoj prijateljici Dunav, Palić, Kopaonik, Morava, Jadransko more, Fruška gora, Plitvička jezera, Balkansko poluostrvo; ako se sastoje iz više reči, pišu se velikim početnim slovom samo prve reči, a druge samo ako su vlastite imenice: Južna Morava, Beli Drim.

kolumbij – Wiktionary

Kada se strujni suglasnici S i Z nađu ispred prednjonepčanih suglasnika đ, ć, č, dž, š, ž, lj, nj, onda se pretvaraju u prednjonepčane Š i Ž. Vokativ (lat. vocare = zvati) naziv je za padež u nekim jezicima (uključujući hrvatski jezik) koji se koristi ako se riječ želi koristiti kao doziv. Zbog toga je vokativ izvan strukture rečenice i može se koristiti samostalno. Uz nominativ, vokativ je samostalan, nezavisan padež. Godine 1818. Vuk objavljuje novi narodni rečnik koji sadrži 26.270 reči koje je Vuk čuo u narodnom govoru. Pravac ili cilj kretanja: Voz je jurio ka Beogradu. Užurbano su išli prema kući. Brda se blago spuštaju prema Drini.

Nominativ   je nezavisan padež koji znači ime bića ili predmeta. U rečenici je najčešće subjekat. Uvek se upotrebljava bez predloga. U našem tekstu, u nominativu je vlastita imenica u jednini – Milica i vrši funkciju subjekta. jezik m. j. (mn.: jezici) (anatomija): Mišić koji se nalazi na dnu usta i služi za ukus kao i za prevrtanje i gutanje hrane. Također, jezik pomaže formiranju govora. Sistem pomoću kojeg se komunicira koristeći izgovarane riječi ili koristeći simbole koji predstavljaju riječi ili zvuke. Mogućnost komuniciranja koristeći riječi Sra književnost ovog perioda uticala je na sri narod na širokom prostoru. Njen dalek odjek su tekstovi sofijskog književnog kruga u 16. veku. Najistaknutiji njen predstavnik je Pop Peja koje je 1515. bio svedok mučeništva Đorđa (Georgija) Kratovca koga su Turci spalili kada je odbio da se poturči. Peja je napisao Službu i Mučenije Đorđa Kratovca. Ono istovremeno predstavlja polemički tekst protiv islama. Pored sre crkve, najveći Vukov protivnik je bio Jovan Hadžić, osnivač i predsednik Matice sre i jedan od najobrazovanijih Srba tog vremena. Hadžić, koji je u početku bio Vukov saradnik, ali su se kasnije razišli po pitanjima jezika, je 1837. počeo polemiku sa Vukom Karadžićem. U spisu „Sitnice jezikoslovne“, Hadžić je dao upustva za rad budućim gramatičarima. Vuk je potom napisao svoj „Odgovor na sitnice jezikoslovne“, u kom je zamerio Hadžiću na slabom poznavanju narodnog jezika i neprincipijalnosti u pisanju. Vukov odgovor je bio oštar, pa je Hadžić nastavio polemiku napisavši nekoliko članaka i brošura („Utuk I“, „Utuk II“, „Utuk III“…). Akuzativ  je zavisan padež za kazivanje objekta i pravca kretanja (mesto). Zavisan je padež, upotrebljava se sa predlozima i bez predloga.

Hrvatica – Wiktionary

d) Crtica se kao pravopisni znak piše: - između delova polusloženica: radio-aparat, auto-mehaničar, foto-aparat, aeromiting; - pri rastavljanju reči na slogove na kraju retka; - u složenim ili izvedenim rečima u kojima se prvi deo piše brojem a drugi deo slovima: 150-godišnjica, 40-tih godina prošloga veka, 15-godišnjak; - između skraćenica i nastavka za oblik, na primer: Prema Tanjug-ovoj vesti, do rata među sukobljenim stranama neće doći. Kulturna saradnja sa UNICEF-om je dobra. đ) Zagrada kao pravopisni znak: - služi da označi oba oblika reči o kojima se govori, npr.: Predlog s(a) us instrumental sredstva se ne upotrebljava. - stavlja se iza rednog broja ili slova kojima se označava novi odeljak: 1), 2), 3) itd. - a), b), v) itd. lokativ (od latinskog locus, što znači mjesto; arh. sedmi padež, predložni padež, od ruskog предложный) Neki jezici imaju znatno manji broj padeža nego sri jezik, ili ih uopšte ne razlikuju nastavcima za oblik, već prijedlozima, dok neki jezici, poput jezika iz ugro-finske porodice, imaju mnogo više padeža nego sri jezik

Određeni i neodređeni vid prideva je kategorija koju ima većina opisnih prideva. Određeni vid prideva, koji se iskazuje oblicima adjektivne promene, znači da je ono na šta se odnosi imenica uz koju taj pridev stoji nešto određeno ili već pomenuto, npr.Stari mornar im dobaci už a) prva reč u rečenici: Spušta se noć. Ledena kiša dobuje u prozore. Gde su ljudi? Nema žive duše! Ulice su puste.; Lokativ označava mjesto. Stoji na podu. U našem jeziku imenice se slažu sa drugim riječima u rečenici. Svaka nova veza s drugim riječima traži i novi oblik. Dakle, imenice se mijenjaju, a promjena se zove deklinacija. Svaki novi oblik zove se padež. Bosanski, hrvatski ili sri jezik ima sedam padeža

a) nastavak upravnog govora ako je bio prekinut umetnutom rečenicom radi nekog objašnjenja; na primer: "Hoće li svi", pitao je direktor na zboru učenika, "pomoći u uređenju okoline škole?"; Naziv dativ preuzeli smo iz latinskog jezika, u kojem on glasi dativus. Postao je od reči dare, što znači „dati”, pa se taj naziv može prevesti kao „padež davanja”. ☼ Lokativ i dativ imenica ženskog roda ruka - ruci, noga - nozi, svrha - svrsi ☼ Imperativ glagola SRPSKI JEZIK - GRAMATIKA ZA VI RAZED. od Admin taj Sre Maj 06, 2015 8:14 pm. GLAGOLSKI PRILOZI (SADAŠNJI I PROŠLI) GLAGOLSKI PRILOG SADAŠNJI Predlozi nasuprot, uprkos, upotrebljavaju se  kada se ističe suprotnost prema nekome, odnosno nečemu: Miloš je, nasuprot Marku, izuzetan igrač. Uprkos njegovoj pobedi, svi su znali ko je igrao srcem. Predlog blizu upotrebljava se veoma retko. Na primer: Prišao je sasvim blizu Mariji i šapnuo joj: „Srećan rođendan.“

(lokativ - označava mesto nalaženja ) Moji roditelji su ušli u kuću. (akuzativ - označava mesto završetka radnje) Predlog prema lokativ deli sa dativom. Ova dva padeža imaju isti oblik reči, ali nije isto značenje glagola. Dativ se upotrebljava uz glagole kratanja, a lokativ ima statičko značenje. Krenuo je prema vratima b) nezavisne rečenice kad nisu povezane veznicima: Došao je, pozdravio se, dobro večerao i nestao.; b) nastavak rečenice posle upravnog govora, na primer: "Hoćemo!" - odgovorili su svi prisutni učenici. "Krenimo na posao, onda, odmah posle sastanka" - povikaše neki učenici.; b) reči koje se upotrebljavaju s ironijom i kojima nečemu ne želi da se da suprotno značenje. Znam, ti si "vrednica". Doneo je tvoj "veliki projatelj". Ja sam u školu ili u školi?. Hajde da zajedno razjasnimo sve poteškoće u učenju srog jezika kao stranog. Maternjim govornicima srog jezika razlikovanje akuzativa i lokativa koji označavaju mesto ne predstavlja nikakav problem

Hrvatski jezik 5.r.- Poruke teksta, Dativ i lokativ Autor: Danijel Vilček Sroslovenski je naziv za sru redakciju staroslovenskog jezika koja je predstavljala prvu normu srog književnog jezika. Ranije je smatrano da se ova norma razvila na prostoru srog Pomorja u Zeti i Zahumlju, na prostoru sa koga potiču najstariji danas sačuvani spomenici stvarani ovom redakcijom, ali se danas, na osnovu nekih jezičkih pojava, smatra da se ona razvila mnogo istočnije, bliže prvim centrima slovenske pismenosti na Balkanskom poluostrvu, Ohridu i Preslavu. Kao prostor njenog nastanka, uzima se predeo oko današnje granice Srbije i Severne Makedonije, severno od linije Kratovo—Skoplje—Tetovo. Imao je tri ustaljena pravopisa:

Vokativ u drugim jezicima. Povijesno, vokativ je postojao u indoeuroom sustavu padeža i postojao je u latinskom, sanskrtu i starogrčkom jeziku.Iako je izgubljen u mnogim suvremenim jezicima, neki su ga sačuvali, npr. grčki jezik i slavenski jezici, suvremeni keltski jezici i među romanskim samo rumunjski.. Vokativ se također sreće kod nekih neindoeuroih jezika, kao što su. Evropa, Srbija, Crna Gora, Horveška, Mačva, Dalmacija, Lika, Beograd, Tršić, Novi Sad, Bosna i Hercegovina, Brod na Kupi, Južna Amerika, Dvor na Uni; Spremala sam sri da upišem sri jezik i književnost, faks, i sećam se da sam odustala kada smo stigli do padeža. Jer u školi učiš o njima, ali ne toliko detaljno i teoretski, više nekako kako ih upotrebiti i prepoznati. Hvala bogu što sri učimo usput, a ne kao novi jezik. U suprotnom ga nikada ne bih naučila U periodu formiranja samostalne sre države pod Nemanjićima primetne su i nove pojave u razvoju sre književnosti: utvrđena je i normirana raška redakcija staroslovenskog jezika, intenzivno se razvija prepisivačka i prevodilačka delatnost sa grčkog jezika. U 13. veku doći će do zaokruživanja razvoja dva glavna žanra u srednjovekovnoj sroj književnosti: žitija i službe. Zubni nazalni suglasnik N ispred usnenih suglasnika B i P zamenjuje se usnenim nazalnim suglasnikom M.

Primeri: Ivane, pođi za mnom. „Gde ćeš, vrapče, zimovati?“ Došao sam u ime svojih prijatelja, gospodine direktore.v) prisvojni pridevi izvedeni od vlastitih imenica sufiksima -ski, -ški, -čki, npr.: novosadski, beogradski, evroi, češki, niški, subotički, američki, kragujevački; ОШ5 - Српски језик и књижевност: Зависни падежи (акузатив, инструментал и локатив Štamparska tehnika prisutna u sroj sredini već s kraja 15. veka nije imala veći značajn u ovom periodu. Najdugovečnije su bile sre špamparije u Veneciji dok su one u granicama turske države bile daleko kratkovečnije i manje produktivne. Pećka patrijaršija koja je obnovljena 1557, verovatno zbog teških materijalnih prilika, nije organizovala nijednu štampariju. Na njenoj teritoriji i u ovom periodu bio je prisutan prepisivački rad. Raširenost pisarskih radionica na teritoriji koju je naseljavalo sro stanovništvo bila je i u ovom periodu prilično velika. Najplodniju pisarsku produkciju imali su, ipak, svetogorski centri. Kao plod ove delatnosti javljaju se i samostalni književnici kao što je Genadije, hilandarski jeromonah, koji je napsiao Službu Petru Atonskom. Kao pisar posebno se isticao karejski monah Averkije koji je za sobom ostaivio opis od nekoliko kodeksa a svaku knjigu je pisao poredeći je sa sedam ili osam drugi rukopisa. b) dve imenice od kojih jedna određuje drugu, a zajedno označavaju jedan pojam, na primer: baš-čaršija, radio-amater, rak-rana, auto-put, general-major, general-potpukovnik; ž) Znak jednakosti se upotrebljava između reči da bi se označila njihova jednaka vrednost, a čita se: jednako, ravno, isto što, jeste. Na primer: himba = sumnja, tata = subjekat (u rečenici)

 • Nct age.
 • Vergleich buddha jesus mohammed.
 • Fifa 19 community tots.
 • Beratungsstelle für muslimische frauen.
 • Ninjago traue niemals einer schlange.
 • Wochenende dublin angebote.
 • Silence the whispered world 2 walkthrough.
 • Missandei dracarys.
 • Aerobic schritte schule.
 • Wann wurde dresden gegründet.
 • Norwegische hausmannskost.
 • A7 raststätten karte.
 • Zimmer bernburg.
 • Promotion fernuni hagen informatik.
 • Moneybagg yo 2 heartless.
 • Anti tangle boom wels.
 • Zwillinge spiegelverkehrt.
 • Nike pullover damen grau.
 • Präpositionalobjekt erkennen.
 • Camp chemie.
 • Wer ist jude.
 • Neuwagen angebote vergleich.
 • Vegan aktivismus berlin.
 • Handtuchheizkörper wird nur unten warm.
 • Urlaub baltikum erfahrung.
 • Partyraum mieten aalen umgebung.
 • Zoomania faultier szene youtube.
 • Magnet sand georgien.
 • Pitbull rapper titel.
 • Malus regel klausur.
 • Chemnitz aussprache.
 • Bfe bewerbung.
 • Jean dujardin mein ziemlich kleiner freund.
 • Jörg Löhr instagram.
 • Erfolgreich unterrichten durch Kooperatives Lernen pdf.
 • Char panzer.
 • Steigungsregen.
 • One tree hill just watch.
 • Bertelsmann lexikon 1996.
 • Liste aller deutschen substantive.
 • Traumdeutung mann hat affäre.